NIEUWS – AGENDA

Van 22 t/m 26 januari zijn wij aanwezig op de NOT in de Jaarbeurs | Utrecht om het belang van het handschrift onder de aandacht te brengen.

-De Nationale Onderwijs Tentoonstelling is het grootste event voor onderwijzend Nederland-

Wij hopen u daar te ontmoeten!

30-jarig Bestaan Gevierd met Studiedag!
 
Stichting Haenen-van der Hout, de stichting achter de Schrijfpedogogische Hulp, is 30 jaar geleden opgericht door mevrouw Haenen-van der Hout.
Greetje Arends, onze inspirerende mentor, heeft het een prachtig vervolg gegeven waardoor wij nu nog steeds kinderen met deze fantastische methode kunnen helpen.
 
Schrijven is bewegen en schrijven is een spoor achter laten.
 
Tijdens de studiedag liet Greetje ons zelf weer ervaren hoe het handschrift verbonden is met onze manier van lopen. En zo eenvoudig om te zien! We schreven onze naam op papier en liepen een rondje. Zo zagen we dat iedereen zijn eigen ritme had: de één schreef snel en liep ook snel, de ander deed dit langzamer, ieder op zijn eigen manier; 
Schrijven is bewegen op ons innerlijk ritme.
 
Met ons werk willen we kinderen helpen om weer in hun eigen ritme te komen en ze laten zien dat ze mogen zijn hoe ze zijn en dat ze vertrouwen in zichzelf mogen hebben. 
 
Daarnaast wil het Instituut ervoor zorgen dat leerkrachten d.m.v. observatie van het spel en later van het handschrift, de leerling kunnen aanbieden wat hij nodig heeft;
Hier werkt het handschrift als signaal.
 
Na 30 jaar staan wij nog steeds achter deze methode; het werkt!
 
In september start de cursus Handschriftsignalen.

Den Haag Centraal 27 april 2017, interview met Charlotte Servatius over het belang van het schrijven.


TRAINING ‘HANDSCHRIFT ALS SIGNAAL’

De inschrijving voor de Training ‘Handschrift als Signaal’ die start in april is geopend!

Ieder handschrift toont signalen over motorische vaardigheden en wat er speelt op andere vlakken bijv. onderliggende boosheid of angsten. Het duiden van het handschrift geeft de begeleider inzicht in de behoeften van het kind en hoe het kind daarin het beste te helpen. Het handschrift geeft handvatten voor een goed werkplan en dat is de rode draad in onze training: ‘Handschrift als signaal’
We hebben plaats voor 10 mensen, dus, geef je snel op bij ansvanz@live.nl