NIEUWS – AGENDA

STUDIEDAG zaterdag 25 januari 2020 

13.00-16.30 uur

Domstad Utrecht

 

INTERVISIEDAGEN 2020 

22-02-2020 en 28-03-2020

vanaf 13.00 uur

Smedenweg 6 Nieuw Vennep

 

Goed nieuws!

Het Handschrift is toegelaten tot  het Cultureel Immaterieel Erfgoed.

Zaterdag 23 november 2019 wordt het officieel en is er van 14.00 tot 15.30 uur een bijeenkomst in Arnhem. Dick Schermer – Platform Handschriftontwikkeling – ontvangt het certificaat.

De cursussen om ons werk te leren kennen zijn we aan het veranderen.

We starten in het najaar (2019) met een basiscursus van 5 x2 uur. Deze cursus kan in jan. 2020 opnieuw gegeven worden.

In de periodes tussen de lessen wordt van de cursist verwacht dat geoefend wordt met een leerling, kind of volwassene en dat de theorie wordt doorgenomen.

Ook kan men in een schoolse situatie handschriften van kinderen bestuderen.

Na afloop wordt gekeken wat een eventueel volgende stap ter verdieping kan zijn.

De kosten van de cursus zijn € 500, exclusief het materiaal.

TRAINING ‘HANDSCHRIFT ALS SIGNAAL’

Ieder handschrift toont signalen over motorische vaardigheden en wat er speelt op andere vlakken bijv. onderliggende boosheid of angsten. Het duiden van het handschrift geeft de begeleider inzicht in de behoeften van het kind en hoe het kind daarin het beste te helpen. Het handschrift geeft handvatten voor een goed werkplan en dat is de rode draad in onze training: ‘Handschrift als signaal’
We hebben plaats voor 10 mensen, dus, geef je snel op bij ansvanz@live.nl

30-jarig Bestaan Gevierd met Studiedag!
 
Stichting Haenen-van der Hout, de stichting achter de Schrijfpedogogische Hulp, is 30 jaar geleden opgericht door mevrouw Haenen-van der Hout.
Greetje Arends, onze inspirerende mentor, heeft het een prachtig vervolg gegeven waardoor wij nu nog steeds kinderen met deze fantastische methode kunnen helpen.
 
Schrijven is bewegen en schrijven is een spoor achter laten.
 
Tijdens de studiedag liet Greetje ons zelf weer ervaren hoe het handschrift verbonden is met onze manier van lopen. En zo eenvoudig om te zien! We schreven onze naam op papier en liepen een rondje. Zo zagen we dat iedereen zijn eigen ritme had: de één schreef snel en liep ook snel, de ander deed dit langzamer, ieder op zijn eigen manier; 
Schrijven is bewegen op ons innerlijk ritme.
 
Met ons werk willen we kinderen helpen om weer in hun eigen ritme te komen en ze laten zien dat ze mogen zijn hoe ze zijn en dat ze vertrouwen in zichzelf mogen hebben. 
 
Daarnaast wil het Instituut ervoor zorgen dat leerkrachten d.m.v. observatie van het spel en later van het handschrift, de leerling kunnen aanbieden wat hij nodig heeft;
Hier werkt het handschrift als signaal.
 
Na 30 jaar staan wij nog steeds achter deze methode; het werkt!
 

Den Haag Centraal 27 april 2017, interview met Charlotte Servatius over het belang van het schrijven.