NIEUWS – AGENDA

Klik hier om de brochure van het Platform Handschriftontwikkeling te lezen en/of te downloaden.

Handschrift is Hersenwerk

Schrijven met de hand blijft belangrijk. Schrijven met de hand stimuleert een leven lang onze persoonlijke computer: onze hersenen. In deze korte brochure vertellen we wat er in het brein gebeurt als er met de hand geschreven wordt. Schrijven met de hand doet meer dan we denken! We leven in een digitale wereld. Schrijven is communicatie en dat kan prima via de hand én het toetsenbord. De keuze om door te gaan met het aanleren van een soepel en leesbaar handschrift kan verantwoord gemaakt worden als álle argumenten bekend zijn. Door ook de brein-argumenten door te geven, hopen we jullie te motiveren.

Schrijven met de hand is een wonder. Schrijven is één van de moeilijkste neuromusculaire taken. Wat werkt dan allemaal in ons brein samen om tot schrijven met de hand te komen? We noemen de motoriek, de samenwerking tussen linker-en rechterhersenhelft, motorische planning, dieptegevoel, visuele waarneming, concentratie en sensorisch bewustzijn van de vingers. Het is een wonder, dat al die hersendelen zo razendsnel samenwerken terwijl we schrijven én onze aandacht aan de spelling en de inhoud van de tekst kunnen geven en verwerken wat de tekst met ons doet. In deze brochure nemen we de volgende deelgebieden onder de loep: linker- en rechterhersenhelft, neurale verbindingen, motoriek, ruimtelijke oriëntatie, het zien, lezen en taal, emotie.

Goed nieuws!

Het Handschrift is toegelaten tot  het Cultureel Immaterieel Erfgoed.

Zaterdag 23 november 2019 wordt het officieel en is er van 14.00 tot 15.30 uur een bijeenkomst in Arnhem. Dick Schermer – Platform Handschriftontwikkeling – ontvangt het certificaat.

De cursussen om ons werk te leren kennen zijn we aan het veranderen.

We starten in het najaar (2019) met een basiscursus van 5 x2 uur. Deze cursus kan in jan. 2020 opnieuw gegeven worden.

In de periodes tussen de lessen wordt van de cursist verwacht dat geoefend wordt met een leerling, kind of volwassene en dat de theorie wordt doorgenomen.

Ook kan men in een schoolse situatie handschriften van kinderen bestuderen.

Na afloop wordt gekeken wat een eventueel volgende stap ter verdieping kan zijn.

De kosten van de cursus zijn € 500, exclusief het materiaal.

TRAINING ‘HANDSCHRIFT ALS SIGNAAL’

Ieder handschrift toont signalen over motorische vaardigheden en wat er speelt op andere vlakken bijv. onderliggende boosheid of angsten. Het duiden van het handschrift geeft de begeleider inzicht in de behoeften van het kind en hoe het kind daarin het beste te helpen. Het handschrift geeft handvatten voor een goed werkplan en dat is de rode draad in onze training: ‘Handschrift als signaal’
We hebben plaats voor 10 mensen, dus, geef je snel op bij ansvanz@live.nl

30-jarig Bestaan Gevierd met Studiedag!
 
Stichting Haenen-van der Hout, de stichting achter de Schrijfpedogogische Hulp, is 30 jaar geleden opgericht door mevrouw Haenen-van der Hout.
Greetje Arends, onze inspirerende mentor, heeft het een prachtig vervolg gegeven waardoor wij nu nog steeds kinderen met deze fantastische methode kunnen helpen.
 
Schrijven is bewegen en schrijven is een spoor achter laten.
 
Tijdens de studiedag liet Greetje ons zelf weer ervaren hoe het handschrift verbonden is met onze manier van lopen. En zo eenvoudig om te zien! We schreven onze naam op papier en liepen een rondje. Zo zagen we dat iedereen zijn eigen ritme had: de één schreef snel en liep ook snel, de ander deed dit langzamer, ieder op zijn eigen manier; 
Schrijven is bewegen op ons innerlijk ritme.
 
Met ons werk willen we kinderen helpen om weer in hun eigen ritme te komen en ze laten zien dat ze mogen zijn hoe ze zijn en dat ze vertrouwen in zichzelf mogen hebben. 
 
Daarnaast wil het Instituut ervoor zorgen dat leerkrachten d.m.v. observatie van het spel en later van het handschrift, de leerling kunnen aanbieden wat hij nodig heeft;
Hier werkt het handschrift als signaal.
 
Na 30 jaar staan wij nog steeds achter deze methode; het werkt!
 

Den Haag Centraal 27 april 2017, interview met Charlotte Servatius over het belang van het schrijven.