Opleidingen

De cursussen om ons werk te leren kennen zijn we aan het veranderen.

Dit jaar zijn we gestart met een basis cursus waarbij veel zelfstudie hoort.
Daarna kijken we of men een eventuele verdiepingscursus, of vervolgcursus kan/ of wil volgen.

We starten in het najaar (2019) met een basiscursus van 5 x2 uur. Deze cursus kan in jan. 2020 opnieuw gegeven worden.

In de periodes tussen de lessen wordt van de cursist verwacht dat geoefend wordt met een leerling, kind of volwassene en dat de theorie wordt doorgenomen.

Ook kan men in een schoolse situatie handschriften van kinderen bestuderen.

Na afloop wordt gekeken wat een eventueel volgende stap ter verdieping kan zijn.

De kosten van de cursus zijn € 500, exclusief het materiaal.

Scholen, leerkrachten en pedagogen kunnen zich door ons laten adviseren en/of opleiden.

Als school kunt u een advies gesprek aanvragen, om antwoorden te vinden op vragen uit de praktijk, aan de hand van werk van uw leerlingen.

Bij voorbeeld:

  • Wanneer is een kind schrijfrijp? Hoe komt het dat het aanleren van schrijfletters niet lukt.
  • Waarom schrijft een kind te groot of te nauw, te snel of te langzaam?
  • Het schrift wordt onleesbaar, er worden diverse lettervormen gebruikt,  het kind gaat los schrijven.
  • Het automatiseren lukt niet en dus ook niet het maken van aantekeningen.

Kosten: per uur 30 euro plus reiskosten. Het is ook mogelijk dit in de vorm van een, mede door u ingevulde, cursus te doen. 2x een studiemiddag voor een groep of voor alle docenten, kosten 600 euro. Wist u trouwens dat we dat advies alleen maar kunnen geven omdat een handschrift een signaal afgeeft over hoe een kind zich voelt? Een remedial teacher, een intern begeleider of een pedagogisch werker kan veel leren over het kind a.h.v. die signalen. Wanneer u zich daarin wilt verdiepen hebben wij de TRAINING ‘Handschrift als Signaal’. 5 zaterdagen van 10-16 voor 600 euro p.p. start nader te bepalen. Wie meer kennis over een kind wil, kan een cursus Vooronderzoek volgen, waarbij ook tekentesten aan de orde komen. 6 zaterdagen van 10-16 start nader te bepalen Als deze twee korte cursussen gevolgd zijn kunt u als Schrijfpedagoog met de methode van Magdalene Heermann en Haenen van der Hout leerlingen helpen die problemen hebben met schrijven en misschien ook wel met gedrag. Of, misschien beter gezegd: aan hen die gedragsproblemen hebben en dus ook moeilijk kunnen schrijven. Bovendien: wanneer er volwassenen zijn bij wie het schrijven niet meer lukt kunnen schrijfbewegingsoefeningen spanning en kramp doen verdwijnen. U kunt zich als school inschrijven voor een cursus (op maat) en u kunt u zelf opgeven om een cursus te volgen.