Over de stichting

De stichting Schrijf Pedagogische Hulp is opgericht op 5 oktober 1987 door Mevr. Cor Haenen – van der Hout en enkele medewerkers en helpt mensen die tekorten vertonen in het functioneren van de psychomotoriek bij de schrijfhandeling om (weer) soepel te kunnen schrijven.

Onze schrijfpedagogische werkwijze heeft als uitgangspunt in de benaderingswijze de volledige aanvaarding van het kind c.q. de volwassene in diens bewegingsuiting. Schrijven is net als lopen, spreken en mimiek, een vorm van psychomotorisch gedrag. Uitsluitend door het vele doen ontstaat de bewegingstaal. Daarin herkennen we het eigene van het individu.

Onze doelstelling:

  • Hulp bieden aan kinderen en volwassenen die tekorten vertonen bij het functioneren van de psycho-motoriek bij de schrijfhandeling.
  • Het opleiden van mensen die kinderen en volwassenen met schrijfproblemen willen helpen.
  • Informatie verstrekken aan het onderwijsveld over het schrijfproces, het schrijfonderwijs en de (behandeling van) schrijfproblemen.

De stichting ontvangt financiƫle steun van een aantal donateurs.