Petitie

door Greetje Arends

Op 23 januari 2018 gingen wij als Platform handschriftontwikkeling naar den Haag om een petitie aan te bieden.

In de petitie vroegen we ( platform = vereniging van grafologen/ schrijfpedagogische hulp, SPH/vereniging kalligrafie en Schrijven/schrijfleerkrachte Pabo’s):

Mag Handschrift ontwikkeling als een zelfstandig vak worden gezien.
Kan het SLO een leerlijn laten opstellen.
Mag de PABO meer uren schrijfonderwijs krijgen?
Gaat het Cito uitgebreider onderzoek naar het handschrift doen?
En mogen de leerkrachten meer bijgeschoold