Schrijven of typen op de basisschool?

Computers en tablets zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij en in het onderwijs. Steeds vaker grijpt een leerling naar het toetsenbord. Typen is meer van deze tijd, maar is schrijven dan ouderwets?

Typen is een heel andere vaardigheid dan schrijven. Als het kind leert schrijven vindt er een grote hersenactiviteit plaats die een belangrijke en positieve bijdrage levert aan het leer-, lees- en schrijfproces. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen beter dingen kunnen onthouden wanneer zij schrijven en een betere concentratie hebben dan kinderen die typen. Daarnaast blijkt dat kinderen die opstellen op school typen een minder grote woordenschat hebben en vaker achterlopen in hun ontwikkeling dan kinderen die hun opstellen met de hand schrijven.

Tijdens het schrijven worden verbindingen in de hersenenen geactiveerd en gestimuleerd bij het samenwerken van beide hersendelen, iets wat ontbreekt bij blokschift, typen op het toetsenbord.

Verbonden schrift verbindt!
Je hoeft het typen niet te laten, maar je kunt wel blijven schrijven.

Met de hand schrijven heeft, in de visie van SPH, de overhand gedurende de hele basisschooltijd om het goed onder de knie te krijgen. Pas halverwege de bovenbouw – nadat blindtypen met 10 vingers wordt beheerst – worden geleidelijk meer type-opdrachten geleerd.