S.P.H. ,SchrijfPedagogische hulp, is opgericht als stichting in 1987 door mevrouw Cor Haenen van der Hout, auteur van onder andere  Handschrift als signaal.

Wij gaan ervanuit dat schrijven net  als lopen, spreken of de mimiek: een heel persoonlijke uiting is.  Die persoonlijke uiting gebruiken we om het schrijfproces op gang te brengen of om het schrijfproces makkelijker te laten verlopen.
Schrijven is niet alleen motoriek maar ook psychomotoriek.  Bedenk dat schrijven  moeilijker gaat als je gespannen, moe of boos bent.
Bij onze manier van werken maken we, behalve van de visie van Cor Haenen, ook gebruik van de Schrijfoefeningen van Magdalena Heermann. Beide gaan uit van een totale acceptatie van de persoon die met een hulpvraag komt. Die gezien mag worden en mag zijn wie hij/zij is.
De schrijfbewegingen zijn eenvoudig waardoor het zelfvertrouwen groeit. De bewegingen brengen je weer in het eigen ritme.

U kunt ons om advies vragen wanneer schrijven niet lukt bij uw kind of leerling.
U kunt een cursus volgen om ons werk te gaan doen.
Voor  informatie kunt u contact opnemen met:

Ans van Zuilen telefoon: 0172-509842   na 18.00 uur

Greetje Arends  telefoon: 0252-672759

WAT WE DOEN