Opleidingen

ss

HANDSCHRIFT als SIGNAAL

In het komende cursusjaar starten we weer met deze cursus, die bestaat uit 20 lesuren, verdeeld over 5 lessen van 4 uur.

De cursus is bedoeld voor wie wil helpen wanneer het handschrift van een leerling problemen geeft. We denken dan aan basis- en middelbare scholieren.

Onze behandelmethode is pedagogisch en daardoor kindvriendelijk. We gaan uit van het signaal dat de leerling geeft door middel van zijn schrift. Dat signaal is meestal ook te merken aan het gedrag.

We weten allemaal dat je handschrift mede een neerslag is van hoe je je voelt.

De methode van Magdalene Heermann en de visie van mevr. Haenen van der Hout zijn de steunpunten van deze cursus.

Aanmelden en vragen om informatie kan bij:

greetje.arends@gmail.com (0252-672759)

ansvanz@live.nl (0172-509842) na 6 uur

De prijs is afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie. Maximaal 2500 euro.

 

Voor scholen, leerkrachten en pedagogen

Als school kunt u een advies gesprek aanvragen, om antwoorden te vinden op vragen uit de praktijk, aan de hand van werk van uw leerlingen.

Bij voorbeeld:

  • Wanneer is een kind schrijfrijp? Hoe komt het dat het aanleren van schrijfletters niet lukt.
  • Waarom schrijft een kind te groot of te nauw, te snel of te langzaam?
  • Het schrift wordt onleesbaar, er worden diverse lettervormen gebruikt, ┬áhet kind gaat los schrijven.
  • Het automatiseren lukt niet en dus ook niet het maken van aantekeningen.

Kosten: per uur 30 euro plus reiskosten.

Het is ook mogelijk dit in de vorm van een, mede door u ingevulde, cursus te doen.

Om een idee te geven van de kosten: 600 euro voor 2x een studiemiddag voor een groep van max 3 docenten op onze locatie.

Wist u trouwens dat we dat advies alleen maar kunnen geven omdat een handschrift een signaal afgeeft over hoe een kind zich voelt? Een remedial teacher, een intern begeleider of een pedagogisch werker kan veel leren over het kind a.h.v. die signalen. Wanneer u zich daarin wilt verdiepen hebben wij bovenstaande cursus ‘Handschrift als Signaal’.

U kunt zich dus als school inschrijven voor een cursus (op maat) en u kunt u zelf opgeven om een cursus te volgen.