Verslag Studiedag 2017

door Ans van Zuylen

30-jarig bestaan Stichting Haenen-van der Hout

Op zaterdag 22 april vierden wij het 30-jarig bestaan van onze stichting. Angela verwelkomde alle gasten en opende de dag met lovende woorden over het feit dat we nu al DERTIG jaar bestaan en dat er nog steeds kinderen en volwassenen profijt hebben van het gedachtengoed van Mevr. Haenen-van der Hout. Er waren zeven enthousiaste dames uit Duitsland om deze dag met ons mee te vieren. Zij werken ook volgens de methode en we zijn allen benieuwd of we vandaag iets van elkaar kunnen leren.

Greetje, onze inspirerende mentor, liet ons ervaren hoe het handschrift toch zo verbonden is met onze manier van lopen. Schrijven is bewegen en schrijven is een spoor achter laten. En zo eenvoudig om te laten zien! We mochten allen ons naam op een flap-over schrijven en daarbij ook een rondje lopen om de tafels en stoelen. Zo zagen we dat de één snel schreef en ook snel liep en een enkeling duidelijk een ander ritme liet zien tussen het lopen en schrijven. Kort en krachtig werd op deze manier de stelling bewezen dat schrijven bewegen is op ons innerlijk ritme.

Ans had een onderzoekje gedaan met een aantal vijfjarige kleuters. De kinderen deden een flessenproef, tekenden een mens, maakten de geluste guirlande en geluste arcade en schreven een aantal woorden naar keuze. Vooral de geluste guirlande en arcade waren voor ons natuurlijk erg interessant. De eerste proef was in januari gedaan en de tweede proef in april. In de tussenliggende maanden hadden de kleuters veel motoriekspelletjes gedaan en elke week een les gehad in schrijfoefeningen, vooral de lösing-oefeningen. Op papier, het krijtbord en met scheerschuim. Het was leuk om te zien dat de kinderen echt vooruit waren gegaan én het is een mooie manier om te bepalen of de kinderen al schrijfrijp zijn.

Angela onthult een prachtige zelfgecreëerde taart! De taart was versierd met allerlei symbolen die echt bij Schrijf Pedagogische Hulp horen. Zo stonden er potloden, krijtjes en schoolbordjes op de taart. Er waren golven, sterren, guirlandes en andere schrijfpatronen. Er waren mensfiguren, (familie)dieren en bomen te bewonderen. Ook een gouden kroontje om aan te geven dat Greetje, vanwege haar goede werk voor SPH, een heuse Koninklijke onderscheiding heeft gekregen. En allemaal gemaakt van heerlijke marsepein! Het was erg leuk dat er bij het bewonderen van de taart ook direct veel mooie persoonlijke verhalen loskwamen. Een stukje geschiedenis en nostalgie. En daarna lekker smikkelen natuurlijk.

Geeske v.d. Vegt sloot op dit moment heel mooi aan, omdat zij een van de eerste leerlingen van Mevr. Haenen-van der hout is geweest. Zij heeft nog een diploma met haar handtekening erop! Geeske liet ons horen wat de verwachtingen waren van Mervr. Haenen-van der Hout over haar lessen. En hoe mooi om te weten dat onze doelen echt niets veranderd zijn! Namelijk: Met ons werk willen we kinderen helpen om weer in hun eigen ritme te komen en ze te laten ervaren dat ze mogen zijn hoe ze zijn en dat ze vertrouwen in zichzelf mogen hebben. Daarnaast wil het Instituut ervoor zorgen dat de leerkrachten door middel van observatie van het spel en later van het handschrift de leerling kan aanbieden wat het nodig heeft. HET HANDSCHRIFT ALS SIGNAAL. Het werkt! En we staan er na dertig jaar nog steeds achter allemaal.

Geeske sloot af met een dankwoord aan het bestuur en gaf ieder een doosje eieren om symbolisch aan te geven dat we staan voor het vertrouwen in de groei van kinderen en het vertrouwen in ons werk van het instituut.

De lunch was erg lekker en we gebruikten de tijd om heerlijk verhalen met elkaar uit te wisselen. Wat is iedereen nog lekker enthousiast aan het werk zeg! Ook in Duitsland zijn de mensen veel met de kinderen bezig en ook op de scholen wordt veel goed werk verricht. Natuurlijk merken we zowel in Nederland als in Duitsland dat het vak ‘schrijven’ veel minder aandacht krijgt en dat het geloof in Schrijf Pedagogische Hulp niet meer zo heel wijdverspreid is, maar we geloven wel allemaal dat we het dieptepunt wel bereikt hebben en dat er langzamerhand weer meer behoefte komt in schrijvend bezig zijn. Ons werk vinden wij belangrijk en dat dragen we in ons enthousiasme zeker uit!

De middag begon met een lezing over de Sterne Wellen door Greetje. We mochten allemaal een Sterne Wellen maken en daarna besprak Greetje hoe je naar de test moet kijken. Het is een beeld van de wereld van het kind. Zo beleeft het kind, de mens, zichzelf in de wereld. Wat een mogelijkheid om het kind te leren kennen door een tekening! Het was erg leuk om te zien en te horen hoe we met elkaar over onze eigen tekeningen mochten praten. Zo leer je jezelf ook weer eens kennen! Een aantal gasten hadden eigen onderzoekjes meegenomen van leerlingen en met elkaar hebben we die besproken in kleine groepjes. Nu was het echt interessant om met ‘gemengde’ groepen te werken. De mensen uit Duitsland hadden soms andere interpretaties en hulpmethoden en zo hebben we echt van elkaar kunnen leren. We hebben elkaar tips kunnen geven en door met elkaar naar een onderzoek te kijken zie je veel meer van een kind en kunnen we de kinderen weer beter en gerichter helpen. Een zeer nuttig uurtje van deze dag.

Tot slot konden we praktisch met elkaar aan het werk met verschillende materialen die de fijne motoriek stimuleren en materialen die je in kunt zetten bij de schrijfoefeningen. Zo gingen enkele gasten helemaal los met het scheerschuim, waren er die oefeningen met Greetje op het bord gedaan hebben, gingen er mensen spelen met de Tooties en raakten velen geïnspireerd door de variatie aan spelletjes en mogelijkheden.

Zo kwam er een einde aan deze feestelijke en leerzame dag. Met de mensen uit Duitsland werd zelfs nog een afspraak gemaakt om op zaterdag 21 oktober in Duitsland op hun studiedag te komen. Dat is een leuk vervolg! Wie er mee wil kan zich te zijner tijd opgeven bij ons. Angela bedankte iedereen voor zijn bijdrage en vooral voor het enthousiasme. Alle mensen gingen naar huis met een cadeautje, ook gemaakt door Angela. Een hart van gesmolten wasco om aan te geven dat wij allen werken met ons hart aan het welzijn van vele kinderen. En laten we daar vooral mee doorgaan. Mevrouw Haenen-van der Hout is er dertig jaar geleden mee begonnen, Greetje heeft er met hart en ziel een prachtig vervolg aan gegeven, zij heeft het zeker draaiende gehouden en daardoor kunnen we nu nog steeds kinderen helpen.